Leer ons kennen

1. Voor meer en beter samenleven door educatie

Vorming is het meest krachtige wapen om de wereld te veranderen, zei Nelson Mandela.
Avansa maakt méér samenleving. We geven mensen kennis en tools om hun vaardigheden te ontwikkelen en aan te scherpen. We sensibiliseren, prikkelen en maken mensen sterker en bewust. We mobiliseren mensen om vanuit hun eigen kunnen en kennen verder te geraken.

2. Is er voor iedereen die wil bijleren in de vrije tijd

Iedereen die wil leren in zijn vrije tijd kan bij ons terecht. Avansa creëert steevast de ideale leercontext, dicht bij huis, aangepast aan de situatie, leefwereld en noden van de groepen die we willen bereiken. Diverse settings, werkvormen en thema’s zijn een absolute voorwaarde en gevolg. Prijs, diploma, locatie... mogen geen drempel vormen.

3. Bouwt bruggen tussen mensen en organisaties

Avansa bouwt bruggen tussen mensen en organisaties. We slagen erin om mensen met verschillende achtergronden, visies en levensbeschouwing met elkaar in contact te brengen in een constructieve sfeer. Met het oog op een rijke, diverse samenleving nodigen we mensen uit elkaar te bevragen en te beïnvloeden vanuit wederzijds respect. Zo bouwen we mee aan het sociaal kapitaal van onze samenleving.

4. Houdt de vinger aan de pols van de samenleving

Avansa werkt vanuit en in de samenleving. We houden permanent onze ogen en oren open voor educatieve vragen en kansen, evoluerende grondstromen en nieuwe vraagstukken in de maatschappij. Dit uit zich in vernieuwend vormingsaanbod, innovatieve werkvormen en samenwerkingen met nieuwe partnerorganisaties. Verder spelen we in op maatschappelijke trends (digitalisering, e-cultuur, transitie, duurzaamheid) en ondersteunen nieuwe ideeën en burgerinitiatieven.

5. Is een referentiepunt in de regio

Avansa is erg goed verankerd in haar regio. We netwerken intensief en overleggen regelmatig met organisaties uit verschillende sectoren. Door onze kennis van het werkveld en de samenwerking met tientallen organisaties weten we immers als geen ander waar welke competenties en kwaliteiten te vinden zijn.
Vanuit onze ongebondenheid brengen we partners samen. Als vakman in procesbegeleiding gaan we steeds voor het gemeenschappelijk doel. Dankzij ons bovenlokaal perspectief brengen wij inzichten en ervaringen van elders in.
Zo verhogen we het leervermogen en genereren we blijvende effecten bij individuen, in organisaties en in de samenleving.Dat resulteert in een breder vormingsaanbod van een hoog niveau.

6. Heeft een unieke tussenpositie

Bovenstaande punten zijn ons DNA. Ze zijn een absolute voorwaarde om de unieke positie van Avansa als regionale speler te garanderen. De inhoudelijke expertise, de kennis van de regio en de ervaring met lokale besturen en middenveldspelers maken van Avansa de ideale samenwerkingspartner die het lerend vermogen in onze samenleving voedt, stimuleert en samenbrengt.